Hakkımızda

Disiplinlerarası Çocuk Hakları Çalışmaları Araştırma Laboratuvarı’, çocuk hak temelli kültür ve çocuk hak temelli mesleki eğitim ve öğretimi konusunda üniversitelerde akademik kapasite geliştirme ve çocuk haklarının korunması alanında uluslararası hak temelli perspektifle -teori ve pratik arasında etkileşimli- disiplinlerarası çalışmalar yürütmeyi amaçlamaktadır.

Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de dönüştürülmesi en zor alanlardan biri olan, çocukların hak temelli korunması araştırma laboratuvarının öncelikli çalışma alanı olacaktır. Öncelikle çocuk koruma sistemi, çocuk ceza adalet sistemi ve çocuk işçiliği alanında çocuklarla ilgili hak temelli olmayan uygulamaları dönüştürücü çalışmalar yürütmeyi, çocuk dostu politika ve uygulamalar gerçekleştirmeyi, buna yönelik politika ve uygulama dönüşümüne katkıda bulunma öngörülmektedir. Bu çerçevede akademisyenler, avukatlar, hakimler, psikologlar, sosyologlar, sosyal çalışmacılar, barolar, tabipler odasi gibi meslek örgütleri ve gazeteciler gibi meslek çalışanları ile yakın işbirliği içinde çalışma öngörülmektedir.