Z. v. Bulgaristan, Başvuru no: 39257/17, Karar tarihi: 28.05.2020

Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin kararı
13 Aralık 2020
I.E. v. Moldova Cumhuriyeti, Başvuru no. 45422/13
13 Aralık 2020

2001 doğumlu başvurucu 13 yaşında iken polise önceki gece arkadaşının evinde kaldığı esnada evinde kaldığı arkadaşının erkek arkadaşı G.S tarafından nitelikli cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ihbarda bulunmuş, toplanan delillerin ve özellikle başvurucunun ifadesinin atılı suç için yeterli hukuki koşulları sağlamadığı gerekçesiyle dosyayı reddedilmiş, başvurucunun annesinin özellikle kızının psikolojik durumunun iyi olmaması nedeniyle endişe etmesi, kendine zarar vermesi ve intihara teşebbüs ettiği şeklindeki beyanlarla başvurucunun avukatı ile birlikte itirazlarda bulunması, soruşturma konusu olaydan birkaç ay sonra başvurucunun annesinin beyanlarına dayanılarak başvurucunun psikolojik durumunu tahlil eden bir uzman görüşünün alınması ve bu raporda olay nedeniyle başvurucunun yoğun korku ve utanç yaşadığının belirtilmesi, cezai takibatın 2015 yılında tamamlanması ve sanık G.S’nin dosya kapsamındaki deliller ve özellikle uzman görüşleri ve mağdur ile tanık beyanları ve sanığın ikrarları doğrultusunda suçlu bulunmasından sonra başvurucunun Sözleşme’nin 3. ve 8. maddeleri uyarınca, yetkililerin nitelikli cinsel istismara uğradığı hususundaki şikayeti hakkında etkili bir soruşturma yapmadığı gerekçeleriyle İHAM’a başvurmuştur. – Mahkeme her ne kadar yerel makamların derhal soruşturma başlattığını kabul etse de başvurucunun psikolojik muayenesi gibi koruma tedbirlerinin ancak Başvurucunun annesinin kızının yaşadığı travmalar nedeniyle kendine zarar vermeye başladığı ve intihar notu bulduğu konusunda makamlara başvurmasından sonra alındığını vurgulamıştır. Bunun yanı sıra, bölge savcılığı soruşturma dosyasını reddederken Başvurucunun rıza göstermediği konusunda yeterli inceleme yapmadığı Başvurucunun avukatının itirazlarıyla yetkili makamları harekete geçirmesinden de açıkça görülmektedir.
Tüm bunları göz önüne alan Mahkeme, Başvurucunun yaşının küçük olması nedeniyle söz konusu olaydan çok ciddi şekilde etkilenmiş olabileceğinin göz ardı edilmesi ve cinsel istismar davalarında son derece önemli olan psikolojik faktörleri dikkate almaması sebepleriyle yerel makamların etkili kovuşturma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek Sözleşme’nin 3. ve 8. maddelerinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

KAYNAK: https://anayasagundemi.com/2020/06/10/nisan-mayis-2020-iham-kararlari-bulteni/

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver