Yasal ebeveyn olarak “ortak anneler” mi?

Federal Almanya’da Bir Çocuğun Resmi İki Annesinin Ebeveynlik Hakkı
25 Mart 2021
İncil’den aldığı “Çocuğunu seven, onu cezalandırdı” ifadesiyle, kendisi şüpheli oldu.
15 Nisan 2021

Berlin İlk Derece Mahkemesi şimdi Federal Anayasa Mahkemesi’nde dava açıyor.

Kanuna göre, annenin kocası aynı zamanda evlilikte doğan çocuğun babasıdır. Ancak bu kural iki anne söz konusu olduğunda için geçerli değildir.  Celle Yüksek Eyalet Mahkemesi’nden sonra Berlin İlk Derece Mahkemesi de, düzenlemenin anayasaya uygunluğundan şüphe emektedir.

Berlin İlk Derece Mahkemesi (24 Mart 2021, Az 3 UF 1122-1120 kararı) kanuni ebeveyn olarak “eş-anne” belirlemek için Federal Anayasa Mahkemesi’ne şüphe ve yorumunu sundu. Konu Alman Medeni Kanunu’nun 1592. paragrafının 1. fıkrasıyla ilgili.

Berlin İlk Derece Mahkemesi’ne göre, mevcut hukuki duruma göre, iki kadının eşcinsel evliliğinden doğan ve sperm bağışı yoluyla doğan bir çocuğun kanunen yalnızca bir yasal ebeveyni, yani annesi var. Öte yandan, annenin karısının ebeveynlik statüsü yoktur, dolayısıyla eş-anne de ebeveyn değildir. Mevcut kanuna göre, o, en iyi ihtimalle evlat edinme yoluyla çocuğun eş annesi olabilir.

Berlin İlk Derece Mahkemesi’nin 3. Sivil Dairesi, Anayasa’nın 3. maddesinin 1. fıkrasında çocuğun ve eşinin temel haklarının ihlal edilmektedir. Anonim bir sperm donörü yardımı ile tıbbi yardımlı suni döllenme yoluyla hamile kalan çocuklara, anneyle farklı cinsten veya aynı cinsten evlilikte doğup doğmadıklarına göre eşit olmayan muamele anayasal olarak haklı gösterilemez.

Yakın tarihte Celle Yüksek Eyalet Mahkemesi de Federal Anayasa Mahkemesi’nde aynı konuda dava açmıştı. Celle Yüksek Eyalet Mahkemesi “birlikte annelik” ile ilgili kanuni düzenleme eksikliğinin, anneyle evli olan kadını, Anayasa’nın 6.maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesi uyarınca ebeveyn hakları açısından ihlal etmektedir.

Ayrıca, kısa bir süre önce Berlin Senatosu da, evli lezbiyen çiftleri heteroseksüel evli çiftlerle eşitlemek ve iki yasal anneyi doğumdan itibaren çocukların yanında tutmak için bir Federal Konsey girişimi başlatmıştı .

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver