Uganda Anayasa Mahkemesi: Anne sağlığı anayasal bir haktır!

Çocukların Cinsel İstismarına İlişkin Mevzuatta Reform Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
13 Aralık 2020
Bavyera okullarında maske gereksinimi devam edecektir
13 Aralık 2020

Uganda Anayasa Mahkemesi, hükûmetin temel doğum sağlık hizmetini sağlayamamasının anayasa ihlali olduğuna ve kadınları insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz bıraktığına karar verdi. Mahkeme, devlete ait sağlık merkezlerinde doğum sırasında ölen iki kadının ailelerine 84,000 dolar tazminat ödenmesine de hükmetti. Başvurunun yapılmasından dokuz yıl sonra gelen karar, doğum sağlığına Uganda Anayasası’nda yer açması nedeniyle memnuniyetle karşılandı. Bu halk davası olayı, sağlık hakkı aktivistleri ve kızları doğum sırasında ölen iki anne tarafından mahkemeye taşınmıştı.

Dilekçelerinde aileler, çocuk bekleyen iki kadının devlet hastanesinde temel doğum sağlığı kitlerinin bulunmaması ve sağlık çalışanlarının etik olmayan davranışları nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Mahkeme, ailelerin iddialarını haklı buldu.

Dava, Uganda’daki kamusal doğum sağlığı durumunun şok edici haline ve hükûmetin sorunları çözmedeki başarısızlığına ışık tutmayı amaçlıyordu.Mahkeme, yetkili kurumların iki yıl içinde doğum sağlığı harcamalarını artırmalarına ve personelin düzgün şekilde eğitilmesini ve tesislerin yeterli şekilde donatılmasını sağlamalarına karar verdi. Uganda Demografi ve Sağlık araştırmasına göre ülkede her gün 16 kadın hamileliğe ve doğuma bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybediyor.

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver