Sperm bağışçılarının, çocuklarıyla iletişim ve erişim hakkı vardır.

AİHM, Fransa’yı aileleri çocuklarıyla gözaltın tuttuğu için 8’inci kez suçlu buldu.
1 Ocak 2022
Köln’deki bir ilkokul sınıfı karantina testinden geçmek zorunda
1 Ocak 2022

Alman Federal Yüksek Mahkemesi: Özel sperm bağışçılarının, tıpkı hukuksal babaları gibi çocuklarıyla iletişim, onlara erişim hakkı vardır.

Bir erkek spermini özel olarak bağışlarsa, çocuk evlat edinilmiş olsa bile, diğer biyolojik babalar gibi çocuğuna erişim hakkına sahiptir. Özel bir sperm donörü ve dolayısıyla bir çocuğun biyolojik babası, çocuğa erişim hakkı talep edebilir. Alman Federal Yüksek Mahkemesi ‘ne göre, annenin eşinin çocuğu evlat edinmesine daha önce rıza göstermiş olması, bu hakka aykırı değildir.  (16 Haziran 2021 tarihli karar, Az. XII ZB 58/20). Alman Federal Yüksek Mahkemesi, bir kadına özel olarak sperm bağışlayan bir erkeğin başvurusu hakkında değerlendirme yaparak,   2013 yılında doğan çocuğun, daha sonra annenin partneri tarafından kocanın rızasıyla evlat edinildiğini, çocuğun, erkeğin biyolojik babalığının farkındaydı ve 2018 yılına kadar yasal ebeveynlerin hanesinde de sosyal temasları vardı. Bununla birlikte, sonuç olarak, sperm bağışçısı, ebeveynlerin reddettiği çocukla teması genişletme arzusunu dile getirdi. Ardından ise, bu temas tamamen kesildi. Bunun üzerine sperm bağışçısı, ilk iki davada başarısız olan bir erişim hakkı için Alman Federal Yüksek Mahkemesi ‘ne başvurmuştur. İlk iki mahkemenin kararlarının yasal dayanağının olmadığını iddia etti. Alman Federal Yüksek Mahkemesi, Alman Medeni Kanunu’nun prg. 1686a, fık. 1,bent. 1’e göre bu iddiayı makul buldu ve çocuğa ciddi ilgi göstermiş olan biyolojik babanın çocukla temasa geçme hakkının olduğuna karar verdi.   Bu temas, çocuğun yüksek yararına hizmet etmelidir. Başvuru sahibinin evlat edinmeye rıza göstermiş olması da önemli değildir.  İlişkinin düzenlenip düzenlenmeyeceği ve ne ölçüde düzenleneceği, biyolojik babanın çocuğa ve çocuğun iyiliğine gösterdiği ilgiye bağlıdır. Biyolojik baba, yasal ebeveyn yetiştirme hakkına saygı göstermelidir. Gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığına ve çıkarların nasıl dengeleneceğine şimdi davanın geri gönderildiği daire mahkemesi tarafından karar verilmelidir. Yüksek Mahkeme ayrıca, üvey çocuğun annenin kocası ile annenin partneri tarafından evlat edinilmesi arasında fiili bir fark olmadığını vurguladı.

Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver

 

Prof. Dr. Yener ÜNVER