Pandemi Sürecinde Gündüz Çocuk Bakım Hizmetleri

Yaşamın Sürmesi için Gerekli Meslekler
13 Aralık 2020
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
13 Aralık 2020
Baden Württemberg Korona-Tüzüğü’ne göre gündüz bakım merkezlerinin (Kita) kapatılmaları ve sadece mücbir neden içinde bulunan çocuklara hizmet vermesi mümkündür. Küçük yaştaki çocukların gün içinde belli bir süre göre gündüz bakım merkezlerine bırakılması hukuka uygundur.
 Baden-Württemberg, Danıştay’ı çalışma zamanlarında çocuklara bakacak kişilerin olmadığı zamanlarda, anne veya babanın çocuğunu gündüz bakım merkezlerine bırakmasının ve merkezlerin bu bağlamda acil durum içindekilere hizmet vermesinin hukuka uygun olduğuna karar vermiştir (11.5.2020, Az.: 1 S 1216/20).
Çocukların bu zor koşullarda gün içinde gündüz bakım merkezlerinde bulunmaları aile hukukuna aykırı müdahale olmayıp, çocuğun lehine olarak devletin aileyi desteklemesidir
Kaynak: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver