Küçüklerin Evlat Edinilmesi

Alman Federal Hükümeti, Federal Meclise, Vesayet ve Bakım Yasasında Reform Yapmak için Bir Yasa Tasarısı Sundu
1 Şubat 2021
Israrlı takip/tacizle daha etkili bir şekilde mücadele
24 Mart 2021

Alman Federal Medeni Kanunu’nun 1741. paragrafının 2. fıkrası ‘Küçüklerin Evlat Edinilmesi’ başlığı altında, evli olmayan bir kimsenin sadece tek başına evlat edinebilmesini ve fakat evli kimselerin ise ancak müştereken evlat edinebileceklerini düzenlemiştir.

Ayrıca, bu düzenlemeye göre,  eşlerden birinin tek başına diğerinin çocuğunu evlat edinmesi mümkün olup, evli olan bir kimse, eşinin fiil ehliyetinden yoksun veya 21 yaşını doldurmamış olması halinde, tek başına evlat edinebilmesine imkan vermekteydi. Alman Federal Anayasa Mahkemesi 26.03.2019 tarihli kararıyla, evli olmayan çiftlerden oluşan ailelerde yaşayan çocukları evlat edinilmeleri noktasında haklı bir neden olmaksızın dezavantajlı duruma getiren bu paragrafı, Alman Federal Anayasası’nın kanunlar önünde insanların eşit olduğunu düzenleyen hükmüne (prg. 3/1) aykırı bularak,  Parlamento’ya 31 Mart 2020 tarihine kadar yeni kanuni düzenleme görevi vermiştir.

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver