Küçüklerin Aileden Alınması

ALMANYA – Cinsiyet gelişimi açısından çocukların korunması
13 Aralık 2020
Aile Yargılama Hukukunda Çocuk Koruma
13 Aralık 2020

Çocukların ceza hukuku aracılığıyla korumasında iyileştirme Hessen Federal Eyaleti, 2018’de ceza hukukunun iyileştirilmesi için Federal Konsey’e bir yasa teklifi sundu. (BR Drs. 518/18). Ancak şimdiye kadar buna çok az ilgi gösterildi ve defalarca gündemden çıkarıldı.

Tasarı internetin doğası ve belirli fiziksel yetersizliklerle ilgili olarak Devlete harekete geçme ödevi öngörüyor. Bu iyileştirme, bir yandan, kanunda bu açıdan boşluklar olduğu için, çocuk kaçırma vakaları için gereklidir. Diğer yandan bebeklerde ya da küçük çocuklar doğal bir hareket etme iradesinin olmaması nedeniyle özgürlükten yoksun bırakma suçları (§ 239 Abs. 1 StGB) veya cebir (§ 240 Abs. 1 StGB) suçları uygulamada yetersiz kalmaktadır.

Bu nedenle taslak, çocuk kaçırmanın veya yasadışı yollardan gasp etmenin temel bir suç olduğu beş yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılmasını öngörmektedir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 112a maddesinin 1.fıkrasının 1.cümlesine ek, çocuk kaçırma vakalarında tutukluluk kararını kolaylaştırma da öngörülmektedir. Hesse’nin önerisi Komitelerce tartışılarak Meclise tavsiye edildi. Federal Meclis tarafından18 Eylül 2020 de Genel Kurulda alınan kararla tasarı küçük değişikliklerle Meclis’e sunulacak.

Alman Federal Sosyal Mahkemesi 24.9.2020 tarihli kararıyla, hamile bir kadının doğumdan kısa süre önce çok fazla alkol alması nedeniyle 2005 yılında ağır zeka engelli doğan çocuğunun açtığı tazminat davasında, annenin rahimdeki çocuğa karşı gerçekleşen eylemin tazminata hak kazandırmayacağına karar verdi (BSG. 24.09.2020 – Az. B 9 V 3/18 R).  Sivil toplum kuruluşlarınca, her yıl Almanya’da 10.000 kadar çocuğun hamile annelerin fazla alkol tüketimi dolayısıyla engelli doğduğu iddia edilmektedir.

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver