Kadın – Kız Çocukların Sünneti

2020-2021 Öğretim Yılında Çocukları Covid19’dan Korumak İçin Önlemler Aldı
13 Aralık 2020
Avrupa Adalet Divanı’nın Aile Birleşmesine İlişkin Kararı
13 Aralık 2020

Kadınlar ve genç kızlar sünnetin acısını ve travmasını ömür boyu yaşıyorlar.

Genital sünnet, nedensizce, aşırı ağrılarla ve yaşam boyunca hissedilen acı, korku ve travmalara rağmen yapılmaya devam etmektedir. Dünya çapındaki önlemlere rağmen, birçok kadın bunu yaşamaktadır. Acılar hem fiziki hem psikolojiktir. Ömür boyu yaşanan travma ve korkular dışında, operasyonun fiziki izleri de kalıcıdır.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, yaklaşık 200 Milyon kadın sünnet edilmiştir. Bunun yanında, özellikle genç kızların genital sünneti genellikle gizlendiğinden, bilinmeyen sayılara dahildir ve fakat önemli ölçüde daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.

Bu sünnette, dış genital organ, tıbbi bir gerekçe olmaksızın, kısmen veya tamamen kesilerek vücuttan ayrılır. Bazı ülkelere bu işlem hemen doğum sonrası yapılırken, bazılarında daha sonra gerçekleştirilir. Uygulamada uyuşturucu-ağrı kesici kullanmadan steril olmayan makas, cam, bıçak, traş jileti vb. kullanılmakta olup, yüksek enfeksiyon riski taşımaktadır. İşlem yapılırken acıdan bayılmalar ve şok sıklıkla yaşanmakta, kanamaların durdurulamaması ölümlere yol açmaktadır. Sünnet, uygulamada evlilik ehliyeti kazanmak için şarttır: kadının saflık ve iffetliliğini güvenceye aldığına inanılır. İlke olarak Afrika ve Ortadoğu’da yapılmakla birlikte, Avrupa’da da yapıldığı görülmekte ve yapılma riski artmaktadır. Avrupa’da yaşayan kadınların sayısı yarım milyon olarak tahmin edilirken bunların 65.000’nin Almanya, diğer 180.000’nin ise Avrupa’nın diğer yerlerinde olduğu tahmin edilmektedir. Halen Almanya’da bu tehdit altında olan kadın sayısı, SOS-Çocuk Köyü Projesi sözcüsüne göre, 15.000 kadardır.

KAYNAK: Weibliche Genitalverstümmelung hat lebenslange Folgen für Betroffene – HANDELSBLATT 15.7.2020 (https://cmk.handelsblatt.com/cms/articles/11310)

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver