İncil’den aldığı “Çocuğunu seven, onu cezalandırdı” ifadesiyle, kendisi şüpheli oldu.

Yasal ebeveyn olarak “ortak anneler” mi?
26 Mart 2021
İnsan Hakları Eylem Planı ve Çocuk
1 Mayıs 2021

Bir Oldenburg savcısı, İncil‘den aldığı “Çocuğunu seven, onu cezalandırdı” ifadesiyle, sanığın cezanın azaltılmasını talep ettikten sonra, kendisi şüpheli oldu. 

Federal Almanya/Oldenburg’dan bir savcı, çocukların cinsel istismarına ilişkin temyiz başvurusunda, sanığın cezasının hafifletilmesi için Oldenburg Eyalet Mahkemesi’nde esas hakkında mütalaada bulundu. Bunun için İncil’deki “Çocuğunu seven, onu cezalandırdı” (Atasözleri, Bölüm 13, Ayet 24) yaptı ve çocukların “onurlu” bir şekilde dövülmesinin makul olduğu papalık öğretisine atıfta bulundu.   Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun (StPO) 170. Paragrafına göre Alman Ceza Kanunu’nun 258a paragrafına göre, görevde bir kişinin cezasının engellenmesi iddiasıyla soruşturmaya tabi tutulması yeterli bulundu.

Savcının beyanı öğrenildiğinde, Oldenburg savcılığının bir sözcüsü “savcının son derece yanıltıcı, uygunsuz ve güncel olmayan ifadelerinden” pişman olduğunu ve dini ifadelerin bir savcının savunmasının bir parçası olmaması gerektiğini açıkça belirtti. Devletin dinlere karşı tarafsızlığı konusunda hiçbir şüphe olmaması önemlidir. Özellikle dini mülahazalar yasal gerekliliklerle çelişmemelidir. Bu tür düşüncelerle yapılan adaletsizlik de bakış açıları içinde yer almamalıdır.

Ancak, Oldenburg savcılığı bu pişmanlığa rağmen disiplin soruşturmasının devamına karar verdi. Kurum, bu amaçla önce Osnabrück Cumhuriyet Savcılığını işe alma nedenlerini değerlendirmek ve ardından karar vermek istiyor. Oldenburg’daki savcılık sözcüsü, prosedürün çok açık olduğunu belirtti

KAYNAK:

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/oldenburg_ostfriesland/Oldenburg-Staatsanwalt-rechtfertigt-Schlagen-von-Kindern,staatsanwalt178.html

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver