İki anneli doğum belgesi tanınmalı

Çocuğun otomatik olarak önce babanın sonra annenin soyadını almasının dayatılması
1 Ocak 2022
Annenin başka bir kadınla ilişki yaşaması nedeniyle çocuklarının velayeti
1 Ocak 2022

AAD, kararlarıyla gökkuşağı ailelerini güçlendiriyor:

İki anneli doğum belgesi tanınmalı

Bir kızın İspanyol doğum belgesinde iki annesi görülmektedir. AAD‘ye göre, bu belge diğer tüm AB ülkelerinde de tanınmalıdır. Bunu yaparken, Birlik genelinde gökkuşağı ailelerinin haklarını güçlendirilmektedir.

Avrupa Adalet Divanı (ECJ), dönüm noktası niteliğinde bir kararla, iki eşcinsel ebeveyni olan ailelerin haklarını güçlendirdi. İki annesi olan bir kız çocuğu davasında mahkeme Salı günü, bir AB ülkesi tarafından tanınan çocuk ve ebeveynler arasındaki ilişkinin diğer tüm AB ülkeleri tarafından da tanınması gerektiğine karar verdi. Yargıçlar, her şeyden önce, ilgili kızın AB içinde özgürce hareket edebilme hakkına atıfta bulundu (14 Aralık 2021 tarihli karar, Dava C-490/20).

Kaynak : Avrupa Adalet Divanı : https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/

 

Prof. Dr. Yener ÜNVER