İHAM’ın Levchuk v. Ukrayna kararı

Maske gerekliliğinden muafiyet için VG Tıbbi rapor teşhis içermelidir.
13 Aralık 2020
ALMANYA – Cinsiyet gelişimi açısından çocukların korunması
13 Aralık 2020

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, (İHAM) 3 Eylül 2020’de verdiği Levchuk v. Ukrayna kararında başvurucunun, kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan eski eşinin birlikte yaşadıkları sosyal konuttan tahliye edilmesi yönündeki talebinin reddedilmesini konu alan davada başvurucuyu haklı bulmuş ve devletin bu bağlamda özel hayata saygı hakkından doğan pozitif yükümlülüğünü ihlal ettiğine karar vermiştir.

Mahkeme, devletlerin ev içi şiddet ile mücadelede tarafların yarışan şahsi menfaatleri arasında denge kurarken mağdurların kırılgan yapılarını göz önünde bulundurarak bireylerin şiddetten korunmasını sağlamak yükümlülüğüne sahip olduklarını hatırlatmıştır.

Mahkeme, kişinin konut hakkına müdahalede tahliye önleminin alınabilecek en aşırı önlem olduğunun, fakat somut olayda başvurucu ve çocuklarının sağlığı ve güvenliği bakımından saldırganın haklarının mağdurların haklarının önüne geçemeyeceğinin altını çizerek davalı devletin Sözleşme’nin “özel ve aile hayatına saygı” başlıklı 8. maddesini ihlal ettiğine karar vermiştir.

Levchuk v. Ukrayna,

Başvuru no. 17496/19, Karar tarihi: 03.09.2020

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver