I.E. v. Moldova Cumhuriyeti, Başvuru no. 45422/13

Z. v. Bulgaristan, Başvuru no: 39257/17, Karar tarihi: 28.05.2020
13 Aralık 2020
Kaman v. Türkiye, Başvuru no. 29798/18
13 Aralık 2020

Karar Tarihi: 26.05.2020

Başvurucunun 17 yaşındayken kasten öldürme ve delilleri saklamak için mağdurun arabasını ateşe vermekten gözaltına alınması ve tutuklanması, dört ay sonra küçükler için azami tutukluluk süresi dolunca serbest bırakılması, ancak bu sefer başka suçlardan tekrar tutuklanması; tutukluluğu sırasında başvurucunun kasten öldürme, cinsel şiddet ve bir küçüğe tecavüz gibi suçlardan hüküm giymiş dört kişiyle aynı hücreye konması; cezaevi görevlilerinin başvurucunun topalladığını ve kaşından yaralandığını fark etmesi, bu durumun cezaevi doktoru tarafından da tespit edilmesi; başvurucunun ancak daha sonra ciddi biçimde dövüldüğünü ve anal yolla tecavüze uğradığını belirtmesi ve bununla ilgili şikayette bulunması, ancak ceza soruşturması açılmaması; daha sonra açılan soruşturmada başvurucuyla aynı hücrede kalan kişiler hakkında yaralama ve tecavüz suçlarından iddianame hazırlanması, bu davanın ilk derece mahkemesinde hala görülüyor olması; aynı zamanda bu süreçte başvurucuya kısmen zihinsel engelli tanısı konulması; başvurucunun, hücre arkadaşları tarafından uğradığı kötü muamelenin engellenmediği ve şikayetlerine ilişkin soruşturmanın etkisiz olduğuna dair Sözleşme Madde 3’ün ihlal edildiği iddiası; ayrıca savcılığın aynı fiile ilişkin dosyayı üç farklı soruşturmaya bölerek küçüklerin tutukluluğuna ilişkin azami süreyi düzenleyen hükümleri dolanması nedeniyle Sözleşme Madde 5 § 1’in ihlal edildiği iddiası — Mahkeme, Devlet’in başvurucuyu kötü muameleden korumaya yönelik pozitif yükümlülüklerine uymaması nedeniyle Madde 3’ün esas yönünden ihlal edildiğine; kötü muameleye ilişkin soruşturmanın yürütülmesindeki eksikliklerin de madde 3’ü usul yönünden ihlal ettiğine karar vermiştir.

KAYNAK: https://anayasagundemi.com/2020/06/10/nisan-mayis-2020-iham-kararlari-bulteni/

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver