Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin kararı

Federal Almanya’da Cinsel Değişim Terapilerinin Yasaklanması
13 Aralık 2020
Z. v. Bulgaristan, Başvuru no: 39257/17, Karar tarihi: 28.05.2020
13 Aralık 2020
Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi, Anneleri IŞID terörist milis kuvvetlerine geri dönen dört çocuğun velayetinin kaldırılmasına karar verdi. (19.5.2020, Az. 4 UF 82/20, 4 UF 85/20). 08.07.2020 günü yayınlanan kararda mahkeme, bir ila dört yaş arasındaki çocukların içinde bulundukları durum yararları açısından önemli bir risk taşıdığından, mahkeme bünyesindeki koruyucu ailelere yerleştirmeye karar verdi.
Alman ve Suriye vatandaşlığına sahip çocukların anneleri, 2014 yılı sonunda Suriye’ye IŞID’e katılmak için Almanya’dan ayrılmıştı. Sınırdışı edilirken, Anne aralık ayında Frankfurt Havalimanı’nda tutuklandı ve çocukları Gençlik Dairesi’nin koruma ve bakımı altına kondu. Gözaltına alınan anne bundan şikayetçi olarak çocuklarına anneanneleri tarafından bakılmasını istedi.
Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi bu talebi çocukların yararına uygun bulmadı. Anneannenin kendisi de bakım altındaydı; ama tek engel bu değildi. Hem çocuklar büyükanne ile tanışmamışlardı hem de dört çocuğun büyükanneye verilmesi kapsamlı bir hazırlığı gerektirmekteydi. Mahkemeye göre, “Sadece küçük yaşlarından dolayı değil, aynı zamanda çocukların tanık olduğu savaş ortamı ve havaalanında yaşananların çocukların bakım ve korunma ihtiyaçlarının olağan zamana göre arttırdığı varsayılmalıdır. Çocuklar anneannelerinin bakımına verilirlerse yeterli bakım ve koruma altında olmayacakları gibi, zihinsel gelişimlerinde büyük hasarlar oluşması söz konusudur, bundan kaçınılmalıdır. Ayrıca, çocukların büyükannesinin evinde nasıl barındırılacağı, büyükanne ile nasıl temas kurulacağı ve çocuklara bakarken ne gibi yardımlar alacakları önceden açıklığa kavuşturulmalıydı. Çocukların annesinin tutumu karara etkisizdi, kendisi gözaltındaydı ve çocuklarla ilgilenmeye müsait değildi. Bu nedenle çocukların, ailelerin koruma ve bakımı altına konması çocuğun yarar bakımından en uygun çözümdü.(Kaynak: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver).
Çocuklarla kişisel ilişkinin/ya da iletişimin sürdürülmesi koronavirüs bulaşma tehlikesinden daha önemlidir ve ebeveyn bu irtibatı kesmek için izin isteyemez.(Frankfurt Sulh Mahkemesi Kararı – 9.4.2020 – 456 F 5092/20)
Kaynak: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver