Federal Ebeveyn Yardımı ve Ebeveyn İzni Yasasını değiştirmek için ikinci bir yasa taslağını sunuldu

Düzenli Aile ilişkileri Biyolojik Babanın Yerini Alır
30 Ocak 2021
Alman Federal Hükümeti, Federal Meclise, Vesayet ve Bakım Yasasında Reform Yapmak için Bir Yasa Tasarısı Sundu
1 Şubat 2021

Alman Federal Hükümeti, Federal Meclise, Federal Ebeveyn Yardımı ve Ebeveyn İzni Yasasını değiştirmek için ikinci bir yasa taslağını sundu.

 

Federal Hükümete göre, ebeveyn yardımı, daha fazla aile yaşamının gelişmesinde ve düzenlenmesinde, ebeveynliğin erken evresinde bir fayda olarak, önemli bir rol oynamaktadır. Bu yardım, anne ve babaları, hem ailelerine hem de işlerine zaman ayırabilmeleri için etkin bir şekilde destekler. Ebeveyn para yardımı desteği ile son 10 yılda anne babalar arasında aile ve çalışma saatleri yeniden düzenlenmiştir. Bu şekilde oluşturulan yaşam ve aile planlamaları da, beraberinde yeni fikirler ve dilekleri beraberinde getirecektir.

Özellikle babalar, aile ve işlerini birleştirmenin daha esnek yollarını arzuladıklarını ifade etmektedirler. Küçük çocukları olan ebeveynler, aile birliğine dayalı iş bölümü ve çocuk bakımı için daha fazla destek görmek istemektedirler. Bu nedenle yeni düzenlemeler, ebeveyn para yardımı kullanımı için önemli ölçüde daha esnek teklifler şeklinde ebeveynlerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamayı ve örneğin özellikle prematüre çocukların ebeveynleri için ortaya çıkan zaman gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. Çünkü, çiftler ve bekar ebeveynler, küçük çocuklarla ve bir işle günlük yaşamın gerekliliklerini daha iyi karşılayabilmelidir.

Buna ek olarak, ebeveynler ve idare, Federal Ebeveyn Yardım Ödeneği ve Ebeveyn İzni Yasasının (BEEG) uygulanmasından doğan idari bürokrasinin basitleştirilmesinden ve kanuni açıklamalardan yararlanmalıdır.  Ebeveyn yardım parasının kullanımına yönelik yeni teklifler, yeni nesil ebeveynlerin ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yöneliktir. Çiftlere ve bekar ebeveynlere küçük çocuklarla ve bir işle günlük yaşamın taleplerini daha iyi karşılama özgürlüğü ve imkanı verilmelidir. Ayrıca, uygulamadan doğan basitleştirmelerden ve yasal açıklamalardan ebeveynler ve idare de yararlanmalıdır. Daha uzun saatler çalışmak isteyen ebeveynler, izin verilen çalışma süresi sınırı yükseltildiğinde ebeveyn parası tarafından sağlanan destekten de yararlanabilmelidir.

Ebeveynler, istedikleri ölçüde çalışabilmeli ve aile gelirine katkıda bulunabilmeli, aynı zamanda yarı zamanlı çalışarak aileye daha fazla zaman ayırabilmelidir. Aile birliği bonusu daha esnek hale getirilmelidir. Bu, ebeveynlerin özellikle etkili bir şekilde ebeveynler arasında ortaklığa dayalı bir zaman dağılımını destekleyen aile birliği bonusunu seçmesini kolaylaştırmak içindir. BU imkanı tersine çevirme ve bununla ilişkili tazminat taleplerinden kaçınılmalıdır. Özellikle prematüre çocukların ebeveynleri, ebeveyn parası ile daha uzun süre desteklenmelidir. Annelik Koruma Yasası halihazırda genişletilmiş referans süreleri (zaten) tanımaktadır. Bunların artık ebeveyn parasına da yansıtılması gerekir (Bkz. BR-Drs. 559/20).

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver