Federal Almanya’da Cinsel Değişim Terapilerinin Yasaklanması

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
13 Aralık 2020
Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin kararı
13 Aralık 2020
Alman Federal Hükümeti, 19 Şubat 2020’de Federal Meclis’e gençleri cinsel değişim terapisine karşı korumak için bir kanun tasarısı sundu (bkz. BT Dr. 19/17278).
Kanunun hedefi, küçüklere yönelik cinsel değişim terapileri ve bu terapilerle ilgili reklamların yasaklanmasıdır. Bu tıbbi müdahalelerde, bir insanın cinsel yönelimi veya kendi kendini algılayarak cinsiyet tercihini belirlenmesi, bir kişinin cinsel kimliğini değiştirmesi veya bastırması söz konusu olmaktadır. Tasarı bu uygulamaları, 18 yaşın altındaki kişiler ile 18 yaşından büyük olmakla birlikte böyle bir terapiye rızaları gösterme yeteneklerinde eksiklik bulunan kişilere yasaklamayı hedeflemektedir.
Tasarı bu tıbbi girişimler yanında, bu tür tedaviler için reklamları da yasaklamayı amaçlamaktadır. Federal Meclis bu Tasarı’yı 7 Mayıs 2020’de kabul etti. Federal Konsey’de 5 Haziran 2020 tarihinde Hukuk İşleri Komitesi (bkz. BT Dr. 19/18768) tarafından değiştirilen tasarı, kanunlaşma sürecinin tamamlanması için Federal Cumhurbaşkanı’na gönderilecektir. Kaynak: KriPoZ .Newsletter, Juni 2020
Kaynak: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver