Federal Almanya’da Bir Çocuğun Resmi İki Annesinin Ebeveynlik Hakkı

Israrlı takip/tacizle daha etkili bir şekilde mücadele
24 Mart 2021
Yasal ebeveyn olarak “ortak anneler” mi?
26 Mart 2021

Federal Almanya’da Bir Çocuğun Resmi İki Annesinin Ebeveynlik Hakkı

 

Federal Almanya’da artık herkes için evlilik olmasına rağmen, ebeveynlik hakkı uyumlu değildir.  Celle Yüksek Eyalet Mahkemesi, bunu anayasaya aykırı bulmaktadır ve bir çocuğun resmen iki annesinin olup olamayacağını sorununu Federal Alman Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştır (Bkz. Dosya: 24.3.21, Az. 21 UF 146/20)

 

Celle Yüksek Eyalet Mahkemesi  yargıçları, Alman Medeni Kanunu‘nda evli bir çiftin ebeveynliği ile ilgili paragraflarda bu konuda hiçbir hüküm bulunmamasını anayasaya aykırı bulmaktadır.

 

Karlsruhe’de, 21. Sivil Daire’nin bakış açısına göre, şimdi burada normların özel bir incelemesi yapılmalıdır. Burada odak noktası, babalık düzenlemelerini içeren Al. MK prg. 1592’dir. Celle Yüksek Eyalet Mahkemesi  önündeki davayı askıya aldı. Bu vakada, bir yaşındaki P.’nın yasal olarak iki annesi olup olmadığına ve bunların doğum belgesine kaydedilip kaydedilmeyeceğine karar vermelidir.

 

G.T.-Ak. (45), anonim bir germ hücresi bağışından sonra Şubat 2020’de kızını doğurdu. Mevcut hukuki duruma göre, uzun süreli yaşam partneri V.Ak. (48), ancak bir çocuğu evlat edinmesi halinde anne olarak tanınabilir. Al. MK prg. 1592’ye göre, babalar kanunen ebeveyn olarak tanınabilir; bu düzenlemeler içinde, “eş-anne” için herhangi bir hüküm yoktur.

 

Daire, aldığı kararla, Federal Yüksek Mahkemesi’nin değerlendirmesine katılmıyor Federal Yüksek Mahkemesi’nin görüşünün aksine, Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 21. sivil dairesi yargıçları, başvuranın annesiyle evli bir “birlikte annelik” konusundaki eksik yasal düzenlemesinin, 6. maddenin 6. fıkrasından anayasal olarak korunan ebeveyn hakları olduğunu varsaymaktadır. Mahkemeye göre, bu düzenleme, Anayasa’nın 2/1 GG ihlal etmektedir.

 

  1. Sivil Daire, bunun yalnızca Ak.’ın anayasal olarak korunan ebeveyn haklarını değil, aynı zamanda ilgili çocuğun ebeveynleri tarafından bakılması ve büyütülmesi temel hakkını da ihlal ettiğine inanmaktadır. Daire’nin görüşüne göre, , biyolojik ebeveynler için, çocuğun iyiliği, bağışçı da dahil olmak üzere diğer herhangi bir kişiden daha önemlidir.

 

Çiftin avukatı L.C., “Ak. ailesinin davasının Karlsruhe’ye gelmesi, gökkuşağı aileleri için eşitlik mücadelesinde önemli bir aşama zaferidir. Bunun üzerine, diğer queer aileler de yasal işlem başlattılar. Bu dava, Federal Anayasa Mahkemesi’nde eşcinsel bir çiftin davasında yapılan ilk somut norm incelemesidir.

 

Senato, yasama organının “eş ebeveynler” için ebeveynlik statüsünü gerekçelendirmek ve onu daha ayrıntılı olarak tanımlamak açısından, anayasal bir yükümlülük görmektedir. Sonuç olarak, yargıçlar, iki erkek arasındaki aynı cinsiyetten evlilik durumunda da benzer soruların ortaya çıktığına, ancak bu durum mevcut yargılamada değerlendirilmeyeceğine işaret etmekte e bu sorunun çözümünü istemektedirler.

 

Kısa bir süre önce ise, Berlin Senatosu, evli lezbiyen çiftleri heteroseksüel evli çiftlerle eşitlemek ve iki yasal anneyi doğumla çocukların yanında anne olarak tutmak için bir Federal Konsey girişimi başlatmıştı.

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver