Evlat edinilen çocuklar iki kat miras alabilir

Dul Partnerin Çocuğunun Velayet Haklarına İlişkin Davaya Çevirimiçi Katılması
4 Ocak 2022
Biyolojik Annenin potansiyel Babaları araştırması zorunludur
27 Ocak 2022

Almanya/Frankfurt am Main Eyalet Yüksek Mahkemesi’ne göre, evlat edinilen çocuklar iki kat miras alabilir.

Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi, çocukların bir aile dahilinde evlat edinilmesi durumunda, mirastan iki pay alabileceklerine karar verdi. Mahkeme’ye göre, ikinci derece akrabalar tarafından evlat edinilen bir çocuk, halası ölürse birkaç kanuni miras payı alabilir (Karar: 15 Aralık 2021, Az. 21 W 170/21) .

Dava konusu olayda, miras bırakan bir kadın çocuğu olmadan ölmüş ve kocası da artık hayatta değildi. Ayrıca, iki kız kardeşi de ölmüştü. Miras bırakanın bir vasiyeti yoktu. Fakat, o vefat ettiğinde, yeğenleri ve yeğenleri hala hayattaydı. Yeğenlerden biri, merhumun kız kardeşlerinden birinin doğma çocuğuydu. Ama o öldüğünde, miras bırakanın ikinci kız kardeşi çocuğu evlat edinmişti. Miras bırakanın ölümünden sonra yeğen, mirasın yarısını almak için, yasal mirasa göre mirasçılık belgesi için başvurur. Ona göre, hem üvey annesinin hem de biyolojik annesinin mirasının dörtte birine hak kazanmalıydı. Veraset mahkemesi yeğeni haklı buldu. Diğer yeğenler ve yeğenler ise, bu karara itiraz ederler. Ancak onlar bu itiraz davalarını kaybederler.

Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi, evlat edinen oğulun iki yasal miras payı almasına karar verir. Veraset mahkemesi, haklı olarak, evlat edinilen bir çocuğun hem biyolojik anneden sonra hem de evlat edinen anneden sonra kanuni halefiyete gireceğini varsaymıştır. Somut vakada, davacı bu nedenle dörtte ikilik bir miras alacaktır. Bu istisna, Al. MK prg. 1756, fık. 1’den kaynaklanmaktadır.  Bu hükme göre, evlat edinen anne baba çocukla ikinci veya üçüncü derecede akraba ise, eski ilişkileri de devam eder. Çocuğun evlat edinilmesinde durum böyledir. Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi, bu kanuni istisnanın miras hukukunda da dikkate alınması gerektiğini ve bunun, evlat edinen çocukların mirasın farklı kısımlarını alabileceği anlamına geldiğini açıkladı.
Prof. Dr. Dr. h.c.  Yener Ünver

 

 

Prof. Dr. Yener ÜNVER