Düzenli Aile ilişkileri Biyolojik Babanın Yerini Alır

Federal Almanya’da Pandemide ailelere yardım
19 Ocak 2021
Federal Ebeveyn Yardımı ve Ebeveyn İzni Yasasını değiştirmek için ikinci bir yasa taslağını sunuldu
1 Şubat 2021

Federal Almanya Hamm Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin Kasım 2020’de verdiği ve 29.1.2021’de açıklanan kararına göre, kızı doğduğundan beri annesi ve annesinin kocasıyla birlikte yaşadığı için biyolojik bir baba, kocanın yasal babalığını kaldıramaz. Mahkeme’ye göre, aile ilişkileri, biyolojik babanın yasal babalığın tanınması konusundaki menfaatinin önüne geçebilir (6 Kasım 2020 tarihli karar, Dosya no: Az. 12 WF 221/20).

 

Karara konu olayda, bir kızın biyolojik babası, babalığının mahkemede tanınmasını istedi. Başvurucu, mahkemeden, aynı zamanda, çocuğunun annesinin kocasının önceki yasal babalığının da iptal edilmesini talep etti. Ancak yüksek eyalet mahkemesi, bu başvuruyu reddetmiştir. Mahkemeye göre, biyolojik olmayan baba ile kız arasındaki sosyal-ailevi bağ, Al. MK. prg. 1600, fık. 2, 3 uyarınca, burada babalıkların yarışmasını dışlar. Yasal baba çocuktan gerçekten sorumlu olduğunda, böyle bir bağ oluşur. Mahkeme, mevcut davada, yasal baba anneyle evli olduğu için bu talebi kabul etmiştir. Davacının biyolojik babası, mevcut kocanın ve yasal babanın, çocuğun doğumundan önce anne ile sadece ara sıra temas karşı olamaz. Başvuranın, hamileliğin başlangıcında çocuğun sorumluluğunu üstleneceğini beyan etmesi de konu dışıdır. Mahkemeye göre, çocuğun annesinin kocasının en geç doğumdan bu yana kendisiyle ve çocuğuyla birlikte aynı evde yaşaması ve çocuğun sorumluluğunu almaya hazır olması daha çok önemlidir. Mahkeme, yasal bir bakış açısıyla, biyolojik babanın, açıkça vurgulandığı üzere, Al. MK prg. 1600’deki mevcut kanuni durumun bir sonucu olarak, biyolojik kız için, babanın pozisyonunu üstlenme olasılığının kalmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bundan sonra, artık mevcut bir aile birliği, biyolojik babanın çıkarlarının önüne geçmiştir. Hamm Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin bu kararı kesindir.

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver