Dul Partnerin Çocuğunun Velayet Haklarına İlişkin Davaya Çevirimiçi Katılması

Almanya’da İnterseks çocuklara cinsiyet değiştirme operasyonlarını yasaklayan kanun yürürlüğe girdi.
1 Ocak 2022
Evlat edinilen çocuklar iki kat miras alabilir
13 Ocak 2022

AİHM’nin 02.12.2021 tarihli Jallow v. Norveç Kararı (Başvuru no. 36516/19)

Eski partnerinin ölümü sonrasında ondan olma çocuğuna ilişkin velayet haklarının tanınmasına ilişkin davaya fiziksel olarak katılmak isteyen başvurucunun, avukatının duruşmaya katılmasına rağmen vize taleplerinin reddinden ötürü temyiz duruşmalarına pek de  iyi çalışmayan video-konferans yoluyla katılması ve bilirkişi raporlarının kendi diline çevrilmemesi gerekçeleriyle savunmasını hazırlayamadığı ve buna bağlı olarak velayet hakkını alamadığı için aile hayatına saygı gösterilmediği iddiası adil yargılanma hakkı açısından AİHM tarafından AİHS ve Protokollerin  ihlali olarak görülmemiş ve aile hayatına saygı açısından ise başvuru kabul edilemez olarak değerlendirildi.

 

 

Prof. Dr. Yener ÜNVER