Çocukların Cinsel İstismarına İlişkin Mevzuatta Reform Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı

Ebeveynlerin de temel haklarının ihlal etiği başvurusu
13 Aralık 2020
Uganda Anayasa Mahkemesi: Anne sağlığı anayasal bir haktır!
13 Aralık 2020

Almanya Federal Adalet ve Tüketici Hakları Bakanlığı 1 Temmuz 20202 tarihi itibariyle Çocukların Cinsel İstismarına İlişkin Mevzuatta Reform Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’nı Federal Meclise sundu. Tasarı çocukların cinsel istismarını önlemek için hem ceza takibatı hükümlerinde hem yaptırımlar koşunda önemli hükümler içermektedir.

Alman Federal Ceza Kanunu’nda da değişiklikler öngören Tasarı’da, cinsel istismar dışında ilgili bölümde çocuklara karşı cinselleştirilmiş şiddet kavramına da açıkça yer verildi. Tasarı’da ceza yaptırımları ağırlaştırılmakta, yeni cezalandırılan eylemlere yer verilmekte, çocuk pornografisi suçları yeniden düzenlenmekte, nitelikli hallerin kapsamı genişletilmekte ve yardıma muhtaç kişilerle ilgili özel düzenlemelere de yer verilmektedir.

Ayrıca, tasarı, ceza hukuku dışında da bazı yaptırımlar ve önlemler öngörmektedir. Kısmen içeriği farklı ama aynı doğrultudaki iki kanun değişikliği tasarısı ise Baden Nordrhein-Westfalen Meclisine sunulmuştur

Kaynak: Nordrhein-Westfalen (BR Drs. 361/20 ve BR Drs. 356/20).

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver