Çocuk Refahını Tehlikeye Atma

Aile Yargılama Hukukunda Çocuk Koruma
13 Aralık 2020
2020-03-02
14 Aralık 2020
Yetkililer arasında veri aktarımının kolaylaştırılması Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti, veri aktarımını kolaylaştırmak ve çocuğun refahına yönelik risklerle ilgili için Federal Meclise bir yasa teklifi sundu. (BR Drs. 476/20).
Yasa taslağında, kişisel verilerin aktarılmasına izin verilmektedir. Verici kuruluşun bakış açısından veri bilgisi “önemli bir riski önlemek için minör risk” gereklidir.
Böyle bir risk olmadan mahkeme ve savcılık, ailenin gençlik refahı önlemlerinin uygun olup olmadığını belirlemede yargılama konumunda değildir.
Bu nedenle veri aktarımı olasılığın orantılılık ilkesini dikkate alarak orta derecede genişletilebilir.
Yasa taslağı 18 Eylül 2020 tarihinde Federal Meclis’e sunuldu ve ardından tavsiye için teknik komitelere yönlendirildi.

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver