Çocuk istismarına ilişkin klavuzlara sahip olmak suç

Federal Almanya’da Çocuk Pornografisi hakkında karar
7 Mayıs 2021
İnsan hakları standartlarının gerisinde kalan önemli bir adım
8 Haziran 2021

Federal Almanya’da yalnızca çocuklara yönelik cinsel istismar daha yaygın hale gelmekle kalmıyor, giderek daha fazla yönlendirmeler de bulunuyor. Çocuk istismarına yönelik klavuzlara sahip olmaları ve bunları dağıtmak  da artık cezalandırılabilir bir suç haline getirilecektir. 

Adalet Bakanı Christine Lambrecht (SPD), çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili yönlendirici talimatları ceza yaptırımını gerektiren bir suç haline getirmek istemektedir. Kabinenin buna ilişkin bir tasarıyı 19.5.2021 günü onaylaması beklenmektedir. Ceza Kanunu’nun 176e paragrafına göre, başkalarının çocukları istismar etme isteğini teşvik eden bu tür talimatların kamuya duyurulması halinde üç yıla kadar hapis cezası yaptırımı söz konusudur. Kötüye kullanım kılavuzlarına sahip olanlar veya bunları internetten indirenler bile iki yıla kadar hapis cezasına mahkûm olabilirler.

Bu konuda bir kanun değişikliği 2021 yılı Mart ayında çıkarılmakla birlikte, uzmanlar arasında ve koalisyon içinde yer alan kötüye kullanım talimatları taslakta ayrıntılı olarak tartışılmakla birlikte, esasında hiçbir şey düzenlenmedi.  Adalet Bakanlığı’nın taslağına göre, son yıllarda çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları giderek daha fazla kaydedildi. İnternette, özellikle sözde Darknet’te, bu tür eylemlerin nasıl hazırlanacağına, gerçekleştirileceğine ve daha sonra gizleneceğine dair yönlendirici klavuzlar var.

Suç mağdurlarını destekleyen organizasyon Weisser Ring eV, bu taslakları memnuniyetle karşılamaktadır. Bu durum, derneğin kanun taslağı hakkındaki görüşünden kaynaklanmaktadır. Kötüye kullanım klavuzları, cinsel istismara girişme isteğini uyandırır veya güçlendirir ya da mevcut engellemeleri azaltır. Söz konusu klavuzların sayısının artması göz önünde bulundurulduğunda, uygulamada kapsamlı çocuk korumasını sağlamak için cezai sorumluluk getirilmesi gerekmektedir. Dernek, kılavuzların oluşturulması ve edinilmesinin de ceza gerektiren bir suç haline gelmesini ister.

Alman Yargıçlar Derneği de, bu yasama girişimini “açıkça” memnuniyetle karşılamaktadır. Derneğe göre, Tasarı halindeki CK prg. 176e, bir cezai sorumluluk boşluğunu dolduracaktır.

Başka bir suç ise, bu alandaki kışkırtıcı hakaretleri cezalandırılabilir bir suç haline getiren harekete getirmeyi planlamaktadır. Buna 18.5.2021 günü kabinede de karar verilmesi gerekmektedir. Ceza Kanunu’na yeni bir 192a paragrafının eklenmesiyle, hakaret ve isyana teşvik arasındaki cezai sorumluluk boşluğun, diğer şeylerin yanı sıra, dini ve ırksal köken ile cinsel yönelim veya engellilik de cezalandırılabilir hale getirilerek doldurulması planlanmaktadır.

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver