Çocuğun otomatik olarak önce babanın sonra annenin soyadını almasının dayatılması

İnsan hakları standartlarının gerisinde kalan önemli bir adım
8 Haziran 2021
İki anneli doğum belgesi tanınmalı
1 Ocak 2022

İHAM’ın Leon Madrid v. İspanya kararı: “Somut olayın koşulları gözetilmeden, çocuğun otomatik olarak önce babanın sonra annenin soyadını almasının dayatılması, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında ayrımcılık yasağının ihlalidir.”

Dava, başvurucunun reşit olmayan kızının (2005 doğumlu) kayıtlı soyadlarının sıralamasının değiştirilmesi talebine ilişkindir. Söz konusu zamanda İspanya kanunları, ebeveynler arasındaki bir anlaşmazlık durumunda çocuğun sırasıyla önce babanın sonra da annenin soyadını taşımasını düzenlemiştir. Başvurucu bu düzenlemenin ayrımcı olduğunu iddia etmiştir.

Mahkeme’ye göre, yerel mahkemelerin davaya konu olayın özel koşullarını hesaba katmasına engel olan, ilgili yasanın olaya otomatik olarak uygulanabilirlik niteliği Sözleşme altında geçerli bir şekilde gerekçelendirilemez. Her ne kadar ebeveynler arasındaki bir anlaşmazlık durumunda babanın soyadının önce yazılması gerektiğini düzenleyen yasa pratikte gerekli olabilse ve Sözleşme’yle mutlak bir uyuşmazlık göstermese de, özel durumlarda istisnai uygulamaların mümkün olmaması kadınlara karşı fazlasıyla katı ve ayrımcı bir durum yaratmaktadır. Ek olarak, erkeğin soyadının ilk sırada yazılması hukuki belirlilik amacına hizmet ediyor olsa da kadının soyadının ilk olarak yazılmasıyla da aynı amaca hizmet edilebilir. Bu temelde, Hükümet tarafından başvurucuya uygulanan farklı muameleyi gerekçelendirmek amacıyla sunulan gerekçeler yeterince objektif ve makul değildir.

León Madrid v. İspanya, Başvuru no. 30306/13, Karar Tarihi: 26.10.2021

 

Kaynak: https://anayasagundemi.com/2021/11/12/ihamin-leon-madrid-v-ispanya-kararinin-ozet-cevirisi-somut-olayin-kosullari-gozetilmeden-cocugun-otomatik-olarak-once-babanin-sonra-annenin-soyadini-almasinin-dayatilmasi-toplums/

 

Prof. Dr. Yener ÜNVER