Cevat Sargın Ve Diğerleri Başvurusu

İnsan Hakları Eylem Planı ve Çocuk
1 Mayıs 2021
Federal Almanya’da Çocuk Pornografisi hakkında karar
7 Mayıs 2021

Cevat Sargın Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2015/12766, Karar Tarihi: 7/4/2021

Engelli çocuğun öğrenim gördüğü okuldaki kaydının ağır ve orta dereceli zihinsel engelli eğitimi verilen bir başka okula nakledilmesi nedeniyle eğitim hakkının, bu özel durumundan dolayı mevcut okulunda ayrımcı saikle kötü muameleye maruz kaldığı iddiasıyla yapılan soruşturmanın etkili yürütülmemesi nedeniyle de kötü muamele yasağıyla bağlantılı ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasıyla AYM’ne başvurulmuştur.

AYM, bu başvuruda, eğitim hakkı ihlali iddiası başvuru yolları tüketilmediği gerekçesiyle, ayrımcılık yapılarak eğitim hakkının ihlal edildiği iddiasını kabul edilemez bulmuştur.

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver