Bir çocuğun gelişimi için daha elverişli başka bir yere nakledilebilmesi

“Çocukların Korunması” Hakkında Referandum Yapılacaktır
27 Ocak 2022

İHAM’ın  20 Ocak 2022 tarihli D.M. ve N. v. İtalya (Başvuru No. 60083/19) Kararı

Bir çocuğun gelişimi için daha elverişli başka bir yere nakledilebilmesi tek başına biyolojik ailesinden uzaklaştırılmasını haklı kılmaz..

Çocuğun aile bağını koparma kararı öncesinde çocuk kendisinden uzaklaştırılan annenin ebeveynlik rolünü yerine getirme yeterliği uygun değerlendirilmeli ve annenin aile bağlarını korumaya yönelik girişimleri de  incelenmelidir. Yargı merciileri yalnızca, planlı sosyal hizmetler yoluyla üstesinden gelinebilecek birtakım zorluğu dikkate almıştır.. Bir annenin ebeveynlik yeterliği ve psikolojik durumu bilirkişi tarafından değerlendirilmeksizin çocuğun evlatlık verilebileceğine hükmedilmesi, özel hayat ve aile hayatının ihlalidir.”

 

Porf. Dr. Dr. h. c.  Yener Ünver

 

 

Prof. Dr. Yener ÜNVER