Avrupa Adalet Divanı’nın Aile Birleşmesine İlişkin Kararı

Kadın – Kız Çocukların Sünneti
13 Aralık 2020
Yargıtay’dan emsal ‘soyadı’ kararı!
13 Aralık 2020

Avrupa Adalet Divanı’nın Aile Birleşmesine İlişkin Kararı: Çocukların küçük yaşta olmaları talebin kabulü açısından belirleyici bir unsurdur.

Bir mülteci, aile birleşimi kurumuyla çocuklarını evine getirmek istiyorsa, çocuklar küçük olmalıdır. Avrupa Adalet Divanı bir kararıyla bunun nasıl değerlendirileceğini açıklığa kavuşturdu. Hâkimler Belçika mevzuatının AB hukukuna uymadığını düşünüyorlardı.

Avrupa Adalet Divanı (AAD) 16.7.2020 Perşembe günü bir aile birleşimi başvurusu yapıldığında çocuğun ne zaman reşit olmaması gerektiğini zaman açısından açıklığa kavuşturma kararı aldı. Hâkimlere göre, başvuru zamanı belirleyicidir. Çocuk daha sonra yargısal işlemlerin yapılışı sürecinde sırasında reşit olursa bu durum, başvurunun kabul edilemez olduğu anlamına gelmez (karar V.16.07.2020 Az. C-133/19, C-136/19 ve C-137/19)
Somut vakada bir mülteci birkaç kez aile birleşimi talebinde bulunmuş, Belçika Devleti başvuruları kabul edilemez bulmuş, ama aradan geçen zamanda çocuklar reğit olmuşlardır.

Adalet Divanı hakimler, başvurunun değerlenidirldiği zamanda çocukların yaşının ne olduğunu dikakte alan Belçika mevzuatının AB hukukuyla uyumlu .olmadığına kanaat getirmiştir. Ayrıa bu tür bir uygulamanın, başvurucular arasında (aradan geçen zaman farklılığı ve başvuru anında çocukların farklı yaşlarda olmasından kaynaklı) reşit olan veya olmayan çocuklar arasında eşitliğe aykırı uygulamaya yol açacağına değinmişlerdir.
Münih’teki Max Planck Sosyal Hukuk ve Politika Enstitüsü bu kararı doğru bularak, aile birliği ve etkili yasal koruma hakkını önemli ölçüde güçlendirecek bu kararın Lüksemburg hâkimlerinin Nisan 2018’de daha önce verdikleri aksi yönde aile birleşimi kararının ilkelerinin “tutarlı bir devamı” olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver