Annenin başka bir kadınla ilişki yaşaması nedeniyle çocuklarının velayeti

İki anneli doğum belgesi tanınmalı
1 Ocak 2022
UNICEF İklim Krizi Çocuk Hakları İndeksi yayımlandı.
1 Ocak 2022

İHAM: “Annenin başka bir kadınla ilişki yaşaması nedeniyle çocuklarının velayetinin babaya verilmesi, ayrımcılık yasağının ihlalidir.”
Başvurucu, başka bir kadınla ilişkisi olduğu için yerel mahkemelerin eşi lehine hareket ettiğini iddia etmiştir. Sözleşme’nin 8. maddesiyle bağlantılı olarak 14. maddesine dayanan başvurucu, çocuğunun velayetinin kendisine verilmesi talebinin cinsel yönelimi sebebiyle yerel mahkemeler tarafından reddedildiğinden şikayet etmiştir. Mahkeme, başvurucunun cinsel yöneliminin ve bir başka kadınla ilişkisinin kasıtlı olarak tartışmaların merkezine alındığını ve yargısal sürecin her aşamasında var olduğunu tespit etmiştir. Mahkeme, başvurucu ile çocuğunun velayetini almak isteyen herhangi bir ebeveyn arasında farklı bir muamele olduğuna karar vermiştir. Bu farklılık, başvurucunun cinsel yönelimine dayandırılmıştır ve bu sebeple ayrımcılığa yol açmıştır. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin (İHAS) 8. maddesiyle (özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı) bağlantılı olarak 14. maddesinin (ayrımcılık yasağı) ihlal edilmiştir.

Mahkeme tarafından yayımlanan basın özetinin Türkçe”ye çevirisi av. Benan Molu tarafından yapılmıştır.

X. v. Polonya, Başvuru no. 20741/10, Karar tarihi: 16.09.2021

 

Prof. Dr. Yener ÜNVER