ALMANYA – Cinsiyet gelişimi açısından çocukların korunması

İHAM’ın Levchuk v. Ukrayna kararı
13 Aralık 2020
Küçüklerin Aileden Alınması
13 Aralık 2020

Taslak, inter-seksüel çocukların kendi kaderini tayin etme hakkını korumayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Medeni Kanun 1631’nci maddesine e hükmü eklenmesini içermektedir. Taslak hüküm, yalnızca çocuğun fiziksel görünümünü kadın veya erkek cinsiyeti görünümüne getirmeyi amaçlayan tedavilere ebeveynlerin rıza göstermesini yasaklamaktadır.

Federal eyaletlerin ve derneklerin katılımının ardından, “Çocukların Cinsiyet Değiştiren Cerrahi Müdahalelerden Korunması İçin Yasa Tasarısı” yeniden gözden geçirildi. Gözden geçirilmiş taslakta Cinsiyet Gelişimi Olasılıklarına Sahip Çocukların Korunması İçin Bir Yasa Tasarısı” başlığı bulunuyor. Taslak, inter-seksüel çocukların tedavisine ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

Taslak, başlangıçta bahsedilen ebeveyn yasağına ek olarak, ebeveynlerin yalnızca iç ve dış cinsiyet özelliklerine yönelik cerrahi müdahalelere rıza gösterebileceğini ve bu müdahalenin kendi belirlediği bir karara yol açmaması durumunda görünümde böyle bir değişiklik ile sonuçlanabileceğini açıklığa kavuşturmaktadır. Bu davalarda ebeveynlerin rızası, cerrahi müdahalenin ‘çocuğun yüksek yararına’ en uygun olduğu zaman verilen aile mahkemesinin onayını gerektirmektedir. Disiplinlerarası bir komisyon müdahaleyi onayladıysa, bunun çocuğun yüksek yararına en iyi şekilde karşılık geldiği varsayılır.

Aile mahkemesi prosedürü daha sonra basitleştirilmiş bir şekilde yürütülebilir. Bunun ön koşulu, disiplinlerarası komitenin üyelerinin süreç ve nitelikleri için belirli asgari şartlara uyması ve beyanın adli değerlendirme için gerekli olan ve bir katalogda belirtilen asgari verileri içermesidir. Ayrıca, çocuğun hasta dosyası için saklama süresinin uzatılması da hükme geçirilmiştir.

Taslak, çok esnek olan bir düzenleme önererek, cinsiyet gelişiminin çeşitli olasılıklarını dikkate almaktadır.

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver