Aile Yargılama Hukukunda Çocuk Koruma

Küçüklerin Aileden Alınması
13 Aralık 2020
Çocuk Refahını Tehlikeye Atma
13 Aralık 2020
Baden-Württemberg eyaleti, aile yargılama hukukunda çocukların korunmasını iyileştirmek için bir yasa önerdi (BR Drs. 360/20) Eyaleti bir “Çocuk Koruma Komisyonu” kurmaya sevk eden şeyin arka planında “Staufen istismarı davası” vardı.
Taslakta şunlar var: Etkilenen çocukların davaya katılımı ve katılımı güçlendirmek;
Mahkeme ve gençlik dairesi arasındaki bilgi alışverişinin güçlendirilmesi;
Mahkemenin yükümlülüğü, planlanan tedbirlerin uygulanması ve fizibilitesi ile  Gençlik Dairesi ile görüşmek; İhtiyaçların BGB parag1666/3 uyarınca uygun bir şekilde gözden geçirme yükümlülüğüne ilişkin açıklama; Üçüncü şahısları dinleme olasılığını artırmak;
Uzmanları kullanma olasılığını geliştirmek; Hukuk Komitesi ve Kadın ve Gençlik Komitesince tasarı küçük değişikliklerle Federal Meclise sunuldu.

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver