2020-2021 Öğretim Yılında Çocukları Covid19’dan Korumak İçin Önlemler Aldı

Association Innocence en Danger ve Association Enfance et Partage v. Fransa
13 Aralık 2020
Kadın – Kız Çocukların Sünneti
13 Aralık 2020

Baden-Württemberg eyalet yönetimi okullardaki eğitici ve öğretmenlere Covid19 testi hizmeti sunmaktadır. Enfeksiyon görülmesi halinde tüm personelin testi yaptırması zorunlu hale getirildi. Benzer bir uygulama kısa süre önce Sachsen eyaleti tarafından başlatılmıştı.

Okullar ve anaokullarındaki tüm personelin bu yıl Ağustos ortasından Eylül sonuna kadar 2 kez test yaptırması olanağı sunuldu. Bu olanak, özellikle eğiticiler, öğretmenler, yöneticiler, okul sekreterleri, kantin görevlileri ve diğer büro görevlileri içindir. Böylece bir sonraki yılda çocuklarda beklenilen enfeksiyon sayılarının azaltılması hedeflenmektedir.

Enfeksiyon olaylarında zorunlu olan test masraflarını eyalet karşılayacaktır.

Bu eyalette, ayrıca, enfekte insanlarla temas etmiş olsun olmasın, bu okullarda görevli olmasa dahi isteyen kişiler de bu olanaktan yararlanabileceklerdir. Böylece okullar ve anaokullarındaki çocukları enfekte edebilecek kişilerin tespiti kolaylaştırılacaktır.

Ayrıca yaz tatili sonrasında, 5. sınıftan itibaren tüm öğrenciler, ders saatleri dışında, okula ait tüm yerlerde (özellikle binalar ve tuvaletlerde) maske taşımak zorunda olacaklar.

KAYNAK: Heike Schmoll. BADEN-WÜRTTEMBERG: Mehr Corona-Tests an Schulen – Frankfurter Allgemeine, 15.7.2020

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver